Euro Drone Inspections

Drone inspectie

wereldwijd partner
Euro Drone Inspections

Drone inspectie

Inspecties zijn belangrijk voor het onderhouden van de installaties, gebouwen en infrastructuur. Door tijdig een inspectie te laten uitvoeren, worden gevaarlijke situaties voorkomen en kan er tijdig ingespeeld worden op toekomstige ontwikkelingen. Euro Drone Inspections voert inspecties uit met een drone en is hierdoor veiliger, sneller en voordeliger.

Onafhankelijke inspecties op grote hoogte

Drones worden vaak ingezet voor inspecties op locaties op grote hoogtes, die slecht toegankelijk zijn of door de aanwezigheid van gevaarlijke stoffen een hoop veiligheidsrisico’s met zich meebrengen. De drone is bijna overal inzetbaar en kan binnen enkele minuten in de lucht zijn om een inspectie uit te voeren. Het is daardoor een veiligere, snellere en kostenvriendelijker alternatief voor bijvoorbeeld de inzet van rope-access, steigers en hoogwerkers.

Hoge resolutie beelden

Veel visuele inspecties worden uitgevoerd door de drone te voorzien van hoge resolutie camera’s of zelfs een live feed video systeem, waardoor er op afstand direct meegekeken kan worden. Ook is het mogelijk de drone te voorzien van meerdere camera’s of sensoren, bijvoorbeeld de combinatie van zowel een thermische- en een RGB-camera. Hierdoor is het mogelijk om gelijktijdig twee soorten beeldmateriaal te verzamelen. De analyse van beide beelden kan dan inzicht geven waar bijvoorbeeld een warmtelek door ontstaat. Bruggen, gebouwen, en grote installaties kunnen snel en gedetailleerd in kaart worden gebracht.

Toepassingen

Onze innovatieve oplossingen en expertise zorgen ervoor dat beelden en data perfect worden verwerkt tot de door u gewenste rapportage.

Enkele voorbeelden van de toepassingen zijn:

  • Inspectie van fabrieksinstallaties zoals tanks, schoorstenen, reactoren, leidingtracé ’s en constructies
  • Inspectie van windmolens en hoogspanningsmasten
  • Offshore booreilanden en schepen
  • Zonnepanelen
  • Inspectie van bouwkundige constructies zoals kunstwerken, monumenten, gevels, daken en kerktorens
  • Vastgoed inspecties
Inspectie services

Benieuwd naar een van de vele mogelijkheden?